« BJMK | Tavas izaugsmes spārni

Klavieres

Klavieres ir universāls instruments, ko ļoti labi var izmantot gan klasiskajā, gan  mūsdienu populārajā mūzikā. Instrumentu var spēlēt gan no notīm, gan “pēc burtiem”- tā pierakstīta gandrīz jebkura pazīstama dziesma, kas atrodama internetā. Mums ir svarīgi saprast, kādas ir katra audzēkņa intereses, un mācīt to, kas katram ir mūzikā tuvākais, neaizmirstot arī par obligātajiem pamatiem.


Nodarbību Iespējas

Individuāla Nodarbība

40 Minūtes, vienu reizi nedēļā

Vairāk nedalītas uzmanības

Individuāla Nodarbība

20 Minūtes, vienu reizi nedēļā

Piemērota pirmsskolas vecuma bērniem un 1.klases skolēniem (4-6 gadi)

Apgūsti Instrumentu, Mācoties Programmā „Rokmūzika”

Vispusīga profesionālās ievirzes programma, kur 5 gadu laikā ir iespēja apgūt dažādu
instrumentu spēli, mūzikas teoriju un regulāri muzicēt ansamblī. Nedēļā 7-8 nodarbības.

Papildnodarbības

*Grupu nodarbībām tiek piemērota atlaide, ja to izvēlas kā papildnodarbību

Mūzikas Pamati (40% Atlaide) - Nodarbības saturs palīdz sekmīgāk apgūt instrumentu Trešdienās 17:40

Rokskolas Koris (40% Atlaide) - Izpilda populārās mūzikas dziesmu apdares Ceturtdienās 18:50

Rokmūzikas Ansamblis (40% Atlaide) - Muzicēšana klasiskā rokmūzikas ansamblī. Pieejams dalībniekiem ar iepriekšējām zināšanām

Mūzikas producēšana un ieraksti Trešdienās 17:10

Kopējā cena mēnesī: 0
*Cena aprēķināta 4 nedēļām

Papildus atlaides – 5% ja no vienas ģimenes mācās vismaz 2 cilvēki. -7% ja no vienas ģimenes mācās vismaz 3 cilvēki. -10% ja no vienas ģimenes mācās 4 un vairāk cilvēki. Atlaides NEATTIECAS UZ PROGRAMMU „ROKMŪZIKA”, BET JA VIENS BĒRNS mācās programmā “Rokmūzika”, bet otrs apmeklē interešu izglītību, OTRAM bērnam var piemērot 5% atlaidi.

-5% BJMK lojālajiem klientiem, kas mācās 3 un vairāk gadus.