« BJMK | Tavas izaugsmes spārni

BJMK Rokskola aicina uz iestājinterviju profesionālās ievirzes programmā „Rokmūzika”, 2024./2025. mācību gadam!

Bērnus, kas vēlas ar nākamo mācību gadu uzsākt mācības “BJMK Rokskolas” profesionālās ievirzes programmā “Rokmūzika” kādā no specialitātēm (klasiskā ģitāra, vokāls, elektriskā ģitāra, basģitāra, bungas vai klavierspēle), gaidīsim 28. maijā plkst. 18.30 uz IESTĀJINTERVIJU.

Īpaši gaidīsim pretendentus no 9 gadu vecuma, kas 2024.gada 1.septembrī uzsāks mācības vispārizglītojošās skolas 3., 4. vai 5. klasē. Atšķirībā no citām profesionālās ievirzes programmām, programmas “Rokmūzika” apguves ilgums ir 6 gadi, tādēļ to iespējams uzsākt salīdzinoši vēlāk. Lielākie ieguvumi, mācoties “Rokskolā”, ir iespēja apgūt dažādu ansambļa insrumenta spēli, iespēja spēlēt ansamblī un piedalīties aktīvā koncertdzīvē, uzturēties radošā vidē kopā ar domubiedriem un veidoties par vispusīgām personībām ar plašu redzesloku. Būtisku skolas dzīves daļu veido koncerti, radoši pasākumi, meistarklases, kas ir pievienotā vērtība mūsu darbam.

Atgādinām, ka interešu izglītības programmās dziedāšanu vai instrumentspēli var apgūt jebkurš interesents jebkurā vecumā, un šīm programmām pieteikšanās kā parasti būs septembra sākumā.

Links pieteikumiem uz iestājinterviju: https://forms.gle/K2YgbLZJEX8YqAWt7