« BJMK | Tavas izaugsmes spārni

BJMK ROKSKOLA uzņem jaunus audzēkņus profesionālās ievirzes izglītības programmā

Par uzņemšanu sazinies ŠEIT: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ5JPgj6W5_LTNT6DjyJSvcLMoJ8Sd_R9O5GftaOwmkGZU4g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

BJMK Rokskola ir vienīgā akreditētā mūzikas skola, kas realizē profesionālās ievirzes izglītības programmu „Rokmūzika”. Mācību ilgums Rokskolā ir 5 gadi, nodarbību skaits nedēļā – apmēram 8 mācību stundas (stundu skaits nedēļā var mainīties atbilstoši mācību plānam katrā klasē). Iegūtās prasmes un zināšanas ir stabils pakāpiens, lai audzēkņi kļūtu par profesionāliem mūziķiem rokmūzikas vai akadēmiskās mūzikas žanrā un varētu turpināt savu muzikālo izglītošanos Latvijas vai Pasaules mūzikas vidusskolās, koledžās  vai pat augstskolās. Viens no galvenajiem BJMK Rokskolas mērķiem ir palīdzēt jauniešiem atklāt muzicēšanas prieku un nezaudēt to, arī ja nākotnes profesija izvēlēta citā nozarē. Mūsu mērķis: alternatīva mūzikas izglītība atbalstošā vidē.

Paralēli vispārējai izglītībai, Rokskolā mācības var uzsākt jebkurš interesents atbilstošā vecumā,  kurš pierāda sevi uzņemšanas procesā kā motivētu un ar iespējām attīstīt savas muzikālās prasmes. Uzņemšanas prasības var atrast tepat blakus -sadaļā “uzņemšana”, kā arī noskaidrot vairāk, sazinoties ar mums. Labākais vecums mācību uzsākšanai: 10 – 14 gadi. Ņemot vērā, ka mācību ilgums ir 5 gadi, vēlams mācības Rokskolā uzsākt tā, lai varētu noslēgt ne vēlāk kā līdz ar vispārējās vidējās izglītības ieguvi.

Programma “Rokmūzika” kā specialitāti piedāvā apgūt elektrisko ģitāru, klasisko ģitāru, basģitāru, bungu spēli vai vokālu, kā arī papildus vienu no šiem instrumentiem vai vokālu apgūt kā otro jeb izvēles instrumentu. Nepieciešamās prasmes un zināšanas tiek sniegtas ritmikas, mūzikas teorijas, mūzikas vēstures, skatuves kultūras un mūzikas menedžmenta nodarbībās. Viena no programmas prioritātēm ir kolektīvā muzicēšana jeb ansamblis, kas ne vien palīdz uzlabot katra individuālo instrumentspēles un saspēles grupā prasmi, bet arī dod iespēju gūt plašu koncertēšanas pieredzi.

Skolas programmu var sekmīgi apgūt paralēli pamatizglītībai un vidējai izglītībai, jo nodarbības notiek pēcpusdienās. Lai pilnībā apmeklētu visas nodarbības Rokskolā, tai jāvelta vidēji 3 darba dienu pēcpusdienas nedēļā.

Skolu beidzot, tiek iegūta apliecība par profesionālās ievirzes izglītību.

IZGLĪTĪBAS IESTĀDE     Privātā mūzikas skola „BJMK Rokskola”
PROGRAMMAS VEIDS     Profesionālās ievirzes izglītības programma
PROGRAMMU KOPA     Mūzika
ĪSTENOŠANAS ILGUMS     5 gadi (1697 stundas)